Samarbeid for å øke utsorteringen av tekstiler

Facebook logo X (Twitter) logo LinkedIn logo

Publisert 17.04.2023

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Norwegian fashion and Textile Agenda (NF&TA) tatt initiativ til et pilotprosjekt for å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på.

Prosjektet skal bidra til bedre ressursutnyttelse av tekstiler og redusere mengden tekstiler som havner i restavfallet.

Innbyggerne i kommunedelen Hundvåg i Stavanger deltar i perioden 1. februar til 1. juli 2023 i et pilotprosjekt, der både brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko skal i samme pose. Tekstilene som samles inn i prøveprosjektet vil sendes videre til ombruk og gjenvinning

Prøveprosjektet skal registrere mengde og analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område. I tillegg skal prosjektet kartlegge hvordan innbyggerne opplever den nye ordningen. Dette vil danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele Norge.

I dag går om lag 3 prosent til ombruk i Norge. Rundt 97 prosent eksporteres til sortering for ombruk og materialgjenvinning i Europa. Av disse 97 prosentene, går 75 prosent til ombruk, 18 prosent går til materialgjenvinning og 7 prosent går til energigjenvinning.

Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Sammen med alle innsamlerne; Fretex, UFF, Fileks, NLM Miljø og Norge Gir, skal IVAR IKS og Stavanger kommune sammen med fem andre kommuner og avfallsselskaper teste ut ulike løsninger for sortering og levering av tekstiler. Alle løsningene omfatter innsamling av både brukbare og ødelagte tekstiler. Du kan lese mer om de ulike pilotprosjektene på sortere.no.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙