Matsvinn

Innbyggerne i IVAR-regionen kaster i gjennomsnitt rundt 21 kg spisbar mat hver, hvert år. Dette er mye, men det er en del lavere en gjennomsnittet nasjonalt. Nasjonalt kaster hver innbygger rundt 39 kg spisbar mat årlig.

Finn et arrangement

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙