Hva er matsvinn?

Facebook logo X (Twitter) logo LinkedIn logo

Publisert 19.04.2023

Visste du at 1/3 av all mat som produseres ender opp som avfall? Det betyr en masse sløsing av ressurser og unødvendige klimagassutslipp. Du kan gjøre noe for å redusere ditt bidrag til matsvinnet.

Det kalles matsvinn når spiselig mat blir kastet eller brukt til noe annet enn menneskemat. Rundt en tredjedel av all mat som produseres i verden aldri blir spist. Den blir enten ødelagt eller kastet. Det er ikke bare maten som da blir kastet bort, men også alle ressursene som ble brukt til å produsere den. Ressurser som vann, jord og arbeidskraft.

FN sier det finnes mer enn nok mat til alle mennesker i verden. Likevel lider rundt 700 millioner mennesker av sult. Å hindre matsvinn reduserer fattigdom og sult, og reduserer også klimagassutslipp. 

Når mat kastes, brytes den ned og slipper ut metan, en farlig drivhusgass som påvirker klimaet. Rundt 8% av klimagassutslippene kommer fra matsvinn. Det betyr at hvis matsvinn var et land, ville det hatt det tredje største klimagassutslippet i verden (etter USA og Kina).

Matsvinn er en del av FNs bærekraftsmål. Delmål 12.3 under FNs bærekraftsmål nummer 12, “ansvarlig forbruk og produksjon”, sier:

“Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.”

Matsvinn hos oss

Kommunene i IVAR-regionen kaster i gjennomsnitt rundt 21 kg spisbar mat hver, hvert år. Dette er mye, men det er en del lavere en gjennomsnittet nasjonalt. Nasjonalt kaster hver innbygger rundt 39 kg spisbar mat årlig.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙