Ombruk

Den beste måten å redusere avfallsmengdene på er å hindre at avfall oppstår. Ombruk betyr å bruke ting lengre og sørge for å holde tingene i sirkulasjon så lenge som mulig før det ender opp som avfall. Ombruk går ganske enkelt ut på å la noen andre fortsette å bruke det du ikke trenger lengre og å kjøpe brukt istedenfor å kjøpe nytt.

Finn en virksomhet

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙