Hva med tøybleier?

Facebook logo X (Twitter) logo LinkedIn logo

Publisert 17.04.2023

I løpet av bleieperioden bruker et barn rundt 6000 bleier. Dette tilsvarer rundt ett tonn avfall. Det har blitt mer og mer populært blant barnefamilier å velge tøybleier. Noen gjør det av miljøhensyn og andre av økonomiske hensyn. Tøybleiene som finnes i dag er enkle å bruke og behagelige for barnet. Det finnes mange tilbydere av tøybleier og det er mulig både å kjøpe og å leie bleier. Visste du at veldig mange kommuner gir tilskudd til småbarnsforeldre som ønsker å bruke tøybleier? Sjekk med din kommune hvilke ordning som gjelder.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙