Spennende nyheter fra DNT Stavanger

Facebook logo X (Twitter) logo LinkedIn logo

Publisert 17.04.2023

Den norske turistforening har lenge vært opptatt av bærekraft og miljø og har sin egen bærekraftstrategi. Nå starter Turistforeningen i Stavanger opp eget syverksted som skal ta hånd om reparasjon av friluftsbekledning, redesign/omsøm og produksjon av artikler til bruk på hytter og betjente anlegg. Les hele saken på DNT Stavanger sine nettsider.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙