Hagerømlinger og vekster vi ikke ønsker i naturen

Facebook logo X (Twitter) logo LinkedIn logo

Publisert 18.04.2023

En hagerømling er en plante som har stukket av fra hagen og etablert seg i naturen. Når det skjer, blir planten fort en trussel mot naturmangfoldet.

I naturen kan plantene konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Mange av hageplantene våre er fremmede arter. Så lenge plantene ikke utgjør en økologisk risiko er de ikke uønsket. Av de plantene som er uønsket, er en god del nå blitt forbudt både å importere, selge og plante. Det er ikke påbud om å fjerne de plantene på Fremmedartslista 2018 som allerede finnes i hager og parker, men det er forbudt å selge, dele og sette ut nye.

Det er viktig å holde dine egne planter innenfor grensene av din egen hage, slik at du ikke bidrar til flere hagerømlinger.

Hageavfall kan du levere gratis på gjenvinningsstasjonene til IVAR. Har du hageplanter du ønsker å kvitte deg med, må du unngå å spre plantedeler og frø. Hageavfallet hos IVAR leveres til Sele for kompostering. Her vil temperaturen over tid være såpass høy at de fleste plantefrø og -rester vil bli uskadeliggjort.

Men dette gjelder ikke alle planter. Noen planter må du kaste som restavfall på gjenvinningsstasjonene for å unngå at de spres. For å unngå spredning av uønskede eller sykdomsbefengte planter, skal de gå til energigjenvinnings/forbrenning.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙