Torvfritt

Facebook logo X (Twitter) logo LinkedIn logo

Publisert 18.04.2023

I mange år har hagejord kjøpt i sekk vært synomymt med torvjord, men i det siste er vi blitt oppmerksomme på at det finnes mange store ulemper ved torv, både for globalt klima, lokalt økosystem og ikke minst for hageeier og planter.

Hva er torv? Torv er en type jordsmonn som består av organisk materiale som er delvis kompostert i områder oversvømt av vann, slik at mikroorganismer på grunn av mangel på oksygen ikke er i stand til å bryte ned materialet.

Hvorfor er torv noe vi bør unngå? Torvmyrer er fantastiske karbonlagre dersom de får ligge urørt. I følge Store norske leksikon inneholder en kubikkmeter torv cirka 40 kilo karbon, noe som tilsvarer 147 kilo karbondioksid (CO₂). Når torva tas ut og utsettes for luft, vil det meste forsvinne ut i atmosfæren som CO₂ etter få år. Torvmyrer er også viktige biotoper for skogens beboere og en viktig aktør for å unngå flommer. Myrområder kalles av enkelte forskere Norges regnskog.

Torv har ikke egen næring og evner dårlig å holde på den næringen den tilføres. Torvjord må derfor gjødsles mye og jevnlig. Torv tørker lett ut og når den er helt tørr er den vanskelig å vanne opp igjen. Etter en sesong i en hagekrukke faller jorden sammen og blir veldig kompakt.

Kommunene anbefaler bruk av torvfrie produkter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙