Søndagsåpne garasjer avholdes 21. april 2024! Målet med Søndagsåpne garasjer er å motivere til gjenbruk, slik at vi produserer mindre avfall. Vi vil bidra til å gjøre gjenbruk så enkelt som mulig. I tillegg får du tømt boden, ryddet i skapet og ønsket våren velkommen i samme slengen.

Garasjer

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙